Yritys ja tietosuojaseloste

”Anna kaekkes, vua elä periks.”

Hoivataan.fi on perustettu 2017 ja on pitkäaikaisen suunnittelun tulosta. Yrityksen arvoihin kuuluvat luotettavuus, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, rehellisyys ja yksilöllisyys. Yrityksellä on yhteistyötä sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.

Yrityksessä sinua palvelee:

Lähihoitaja, yrittäjä Varpu Rissanen 

Varpu Rissanen on 2010 valmistunut lähihoitaja ja erikoistunut sairaanhoitoon- ja huolenpitoon sekä jalkojenhoitoon. Työkokemus on muodostunut 6 vuoden ajalta kunnallisessa kotihoidossa, laitoshoidosta,  tehostetussa palveluasumisessa sekä avoterveydenhuollossa tehdystä vanhustyöstä. Varpu on suorittanut myös Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänammattitutkinnon 2017. Kokemusta on kertynyt siivoustyöstä toimisto- sekä kotisiivouksesta.

Vanhustyö on kiinnostanut pitkään ja on ollut monella tavalla antoisaa aikaa. Varpu toimii yrityksen vastuuhoitajana 2018 vuoden alusta alkaen.

varpu@hoivataan.fi, 045-1632400

 

YHTEYSTIEDOT

y-tunnus: 2843735-1

jkl@hoivataan.fi

 

Ota yhteyttä!

 

 

REKISTERIN NIMI JA REKISTERINPITÄJÄ

Hoivataan.fi Jkl Oy:n asiakastietorekisteri

Y-tunnus: 2843735-1

Petäjävedentie 644, 41800 Jyväskylä.

puh: 045-1632400

s-posti: jkl@hoivataan.fi

 

REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA VASTAAVA HENKILÖ:

Varpu Rissanen

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TIETOLÄHDE:

Asiakastietoja kerätään asiakaskäyntien yhteydessä asiakkaan antamien tietojen perusteella. Tietoja talletetaan hoidon kannalta oleellisien hoitotapahtumien pohjalta.

Tietoja tarvitaan  laskutusta varten sekä esim. jalkojenhoidossa hoidon tulosten ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti, y-tunnus, jalkojenhoidossa tehdyt huomiot ja hoitotilanteen kuvaus. Lisäksi hoidon kannalta muuten oleellisia tietoja, mitä asiakas haluaa tallennettavan sekä palvelun edellyttämät tiedot.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta Hoivataan.fi Jkl Oy:n ulkopuolisille tahoille, vain lakien mukaisesti viranomaisen vaatiessa.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Manuaalisesti tallennettavat tiedot ovst lukollisessa kaapissa yrityksen hallussa,  joihin eivät ulkopuoliset pääse käsiksi.

Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat Nursebuddy potilastietojärjestelmässä jonne tallennettavat tiedot tapahtuvat suojatussa yhteydessä.

Tietoja säilytetään lain määrittämissä rajoissa asiakassuhteen päätyttyä.

Kirjanpidolliset tiedot ovat vain yrityksen sekä kirjanpitäjän nähtävänä, jonne on erikseen sähköinen tunnistautuminen. Tiedot ovat sähköisessä kirjanpito ohjelmassa.